ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล: โปรดป้อนรหัสสมาชิก และอีเมล์แอดเดรสที่ตรงกับอีเมล์แอดเดรสที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้วในระบบ ทำการคลิ๊กปุ่ม “ส่ง” เมื่อท่านได้ทำการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านไม่สามารถจำรหัสสมาชิกหรืออีเมล์แอดเดรสที่ถูกต้องได้ ระบบจะไม่สามารถส่งรหัสผ่านไปที่อีเมล์แอดเดรสของท่านได้ ในกรณีที่ระบบไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ กรุณาสอบถามทาง LINE ID: @topup2rich.co.th

Direction: Please enter your Member ID and your email address that you registered with the company during your registration. Click “Send” button once you enter all the correct information. In case you cannot remember your Member ID or Email address or use the incorrect information, the system will not be able to process your request. Please contact LINE ID: @topup2rich.co.th