เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

https://line.me/ti/p/iWLKxG9eTg

  ท่าศาลา, นครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถพุทธเจดีย์กลางน้ำ และร่วมทำบุญกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ตาพรานบุญ วัดแห่งนี้ท่านเจ้าอาวาสเป็นนักพัฒนาและช่วยเหลือผู้คน ท่านยึดหลัก ยิ่งทำ_ยิ่งได้_ยิ่งให้_ยิ่งมี และเป็นวัดที่ยังคงส่งเสริมสืบสานศิลป์ถิ่นใต้