เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

-

  บางบ่อ, สมุทรปราการ

ปุ๋ยน้ำชีวภาพไคโตซาน พรนาคา เป็นปุ๋ยฉีดทางใบ ใช้ได้กับทุกพืช ฉีดร่วมได้ทุกสารเคมี