ตลาดเมืองทอง

  เมืองราชบุรี, ราชบุรี

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ