เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

FIN INSURANCE

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
พ.ร.บ.รถยนต์ ประเภท รย.1

645.00 บาท. 40.93 RV

 

พ.ร.บ. รถยนต์ ประเภท รย.2 ประกอบด้วย รถตู้ เฉพาะส่วนบุคคล ไม่รับจ้างหรือให้เช่า

1,182.00 บาท. 75.01 RV

 

พ.ร.บ. รถยนต์ ประเภท รย.3 ประกอบด้วย รถกระบะตอนเดียว รถกระบะมีแค๊ป เฉพาะส่วนบุคคล ไม่รับจ้างหรือให้เช่า

967.00 บาท. 61.36 RV

 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ รหัส 110 ทุนประกัน 100,000 บาท

6,500.00 บาท. 371.23 RV

 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ รหัส 210 ทุนประกัน 100,000 บาท

6,900.00 บาท. 394.07 RV

 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ รหัส 320 ทุนประกัน 100,000 บาท

6,500.00 บาท. 371.23 RV

 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ รหัส 110 ทุนประกัน 100,000 บาท

6,000.00 บาท. 342.67 RV

 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ รหัส 210 ทุนประกัน 100,000 บาท

6,300.00 บาท. 359.81 RV

 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ รหัส 320 ทุนประกัน 100,000 บาท

6,000.00 บาท. 342.67 RV