เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

149.00 บาท

9.75 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป บาท

ข้อมูลสินค้า

ปลาหมึกแห้งแบบผ่า

ขนาด 1.25 กรัม

 

ข้อมูลร้านค้า

เหมือนใจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล

ร้านเหมือนใจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล จำหน่าย กุ้งแห้ง ปลาฉิ้งฉั้ง กะปิแท้ท่าข้าม ปลอดภัย ไร้สารพิษ โอทอป 5ดาวเมืองตรัง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล OTOP 5 ดาวเมืองตรัง