เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

150.00 บาท

9.81 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 20 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 10 บาท

ข้อมูลสินค้า

ทุเรียนหมอนทอง100%อบแห้ง Freeze Dried Durian หอมอร่อย ละลายในปาก สะอาดถูกหลักอนามัย

 

ข้อมูลร้านค้า

หมอนทอง ทุเรียนอบแห้ง Freeze Dried Durian สิริวรรณพัฒนา

หมอนทองทุเรียนอบแห้ง Freeze Dried Durian รสชาตหวานหอม,อร่อย

-