เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

450.00 บาท

85.67 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 100 บาท

ข้อมูลสินค้า

กระตุ้นการเปิดใบพืช ทำให้พืชกินอาหารได้ไว

กระตุ้นการผลิตเอนไซม์ให้กับพืช

สร้างความแข็งแรงระบบราก และการกระตุ้นการแตกราก

รักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์

ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไว และเก็บได้นาน

เพิ่มผลผลิต

 

ข้อมูลร้านค้า

บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด

สินค้าเพื่อการเกษตร