เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

699.00 บาท

133.07 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 100 บาท

ข้อมูลสินค้า

ช่วยเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ช่วยกระตุ้นการแตกตาดอก ปรับสมดุลธาตุอาหาร

ทำให้รากยาวแข็งแรง เกิดรากฝอยมาก ช่วยให้ดูดซับอาหารได้มากขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้นตามลำดับ

เป็นธาตุอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ไม่เกิดการต่อต้านจากพืช ลดและแก้ปัญหาต้นโทรม เช่น พืชขาดธาตุอาหาร และพืชไม่ดูดซึมปุ๋ย

เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ช่วยให้ดินร่วนซุยอุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหาร พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

ช่วยป้องกันและรักษา โรคพืชต่างๆ เช่นโรคไหม้ โรคใบหงิก (โรคจู๋) โรคเมาตอซัง โรคเมล็ดต่าง รวมถึงการป้องกันโรคที่เป็นปัญหาในพืชสวนและพืชไร่

 

ข้อมูลร้านค้า

บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด

สินค้าเพื่อการเกษตร