เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

395.00 บาท

75.20 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 100 บาท

ข้อมูลสินค้า

ส่งเสริมการขยายรากพืช

ทำให้ดินร่วนซุย

เพิ่มความต้านทานโรคและแมลง

ลดการใช้สารเคมี

ทำให้พืชตั้งต้นไว

สมบูรณ์แข็งแรง

มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

ข้อมูลร้านค้า

บริษัท พญาอินทรีย์ 99 จำกัด

สินค้าเพื่อการเกษตร