เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

65.00 บาท

4.26 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 80 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป บาท

ข้อมูลสินค้า

จำหน่ายพันธุ์ข้าว/ข้าวสาร มะลิแดง จากชาวนาโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง (ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

ข้อมูลร้านค้า