เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

20.00 บาท

5.08 RV


รับสินค้าที่ร้านค้า

ข้อมูลสินค้า

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคริสตจักรในประเทศไทยในการสร้างอาคารและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในคริสตจักรชนบท

 

ข้อมูลร้านค้า

777คริสตจักรร่วมพระพร

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคริสตจักรในประเทศไทย