เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

20.00 บาท

5.08 RV


รับสินค้าที่ร้านค้า

ข้อมูลสินค้า

ช่วยจัดหาและจัดการเรื่องหาทุนมาสร้างอุโบสถ วัดเขาถ้ำกรวย ราชบุรี

 

ข้อมูลร้านค้า

19ITS 5VR มีบุญ โทร.0899184822 ไก่ ธนพล

เชิญชวนเพื่อนสมาชิก T2R ทุกท่านสร้างบุญสร้างอุโบสถ วัดเขาถ้ำกรวย คำบลเขาแร้ง-เกาะพลัพพลา จังหวัดราชบุรี

https://goo.gl/maps/8zU9EVf1wmTmibnM7