เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

90.00 บาท

5.71 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 50 บาท

ข้อมูลสินค้า

อินทผาลัมไร้เมล็ด น้ำหนัก 250 กล่อง

สินค้าหมดชั่วคราว

ข้อมูลร้านค้า

@786 HMA HALAL SHOP

เป็นร้านค้าที่รวบรวมเฉพาะสินค้าที่ฮาล้าล