เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

200.00 บาท

6.35 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 30 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 30 บาท

ข้อมูลสินค้า

ทุนเรียนฟรี 10,000 บาท
เมื่อท่านเป็นเจ้าของ หนังสือ Rich MBA 1ล้านคน 1ล้านเล่ม
หนังสือที่แนะนำให้มีไว้ทุกครัวเรือน ทุกองค์กร เสมือนยาสามัญประจำบ้าน เป็นอาหารสมอง
เป็นยาแก้จน ยาเพิ่มความสำเร็จ

ท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด การขาย
ด้านการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ
ให้กับตัวเองและทีมงาน การปรับทัศนคติ เชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ การคิดอย่างมหาเศรษฐี การพูด
การนำเสนอแบบมืออาชีพ
ติดต่อรับทุนเรียน ฟรี ที่ line @wintorycharn

 

ข้อมูลร้านค้า

RICH MBA 0956259241

ทุนเรียนฟรี 10,000 บาท เมื่อท่านเป็นเจ้าของ หนังสือ Rich MBA 1ล้านคน 1ล้านเล่ม หนังสือที่แนะนำให้มีไว้ทุกครัวเรือน ทุกองค์กร เสมือนยาสามัญประจำบ้าน เป็นอาหารสมอง เป็นยาแก้จน ยาเพิ่มความสำเร็จ ท่านจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการตลาด การขาย ด้านการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ ให้กับตัวเองและทีมงาน การปรับทัศนคติ เชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ การคิดอย่างมหาเศรษฐี การพูด การนำเสนอแบบมืออาชีพ ติดต่อรับทุนเรียน ฟรี ที่ line @wintorycharnโทร0956259241

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=876060753203054&id=100023974130770&sfnsn=mo