เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนอินวอยส์ ทำเนียบผู้ประสบความสำเร็จ

75.00 บาท

4.76 RV


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นแรก 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง สำหรับชิ้นที่ 2 ขึ้นไป 20 บาท

ข้อมูลสินค้า

หมูแดงในน้ำซ๊อสบรรจุกระป๋อง 

สูตรร้านปฐมโภชนาพร้อมรับประทาน

 

ข้อมูลร้านค้า

หมูแดงนครปฐม

หมูแดงกระป๋องพร้อมรับประทาน